Při výběru mezi jednorázovou a pravidelnou profylaktickou údržbou je důležité zvážit:

  • Podmínky, v jakých Váš počítač pracuje (prašnost, kuřácké pracoviště, apod.)
  • Četnost využívání vašeho počítače
  • Cenové zvýhodnění pravidelné údržby

Pro běžný kancelářský provoz doporučujeme čtvrtletní údržbu. U tiskáren, zejména jehličkových, kde se používá skládaný papír, se doporučuje měsíční profylaktická údržba. U počítačů umístěných ve zhoršených provozních podmínkách doporučujeme pravidelné měsíční údržby. Návštěva technika provádějícího údržbu je vždy předem telefonicky konzultována s odpovědným pracovníkem, tím se minimalizují případné negativní dopady na provoz.

Znečištěný zdroj od prachu / Znečištěná základní deska od prachu / Znečištěná PC skříň od prachu

Znečištěný chladič (CPU) procesoru od prachu před čištěním a po čištění